top of page

BPV BEGELEIDING

Wat is BPV?


BPV staat voor Beroepspraktijkvorming, kortweg stage genoemd.

Waarom vindt er BPV plaats?
In alle beroepsopleidingen komt BPV voor, dit is zo geregeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Tijdens de BPV maken studenten kennis met de reële beroepspraktijk. Ook kunnen ze vanuit school extra opdrachten mee krijgen om tijdens de BPV uit te voeren.

Welke bedrijven zijn BPV-bedrijven?
BPV-bedrijven dienen aan een aantal erkenningeisen te voldoen. Erkende bedrijven worden opgenomen in het register van een kenniscentrum.

Worden BPV-afspraken vastgelegd?
Ja. Voordat de BPV start wordt hiervoor een contract opgemaakt. Dit contract noemen we Praktijk Overeenkomst (POK). Hierin staat het wettelijke kader van de overeenkomst beschreven. Dit contract wordt getekend door:

  • De student (en zijn wettelijke vertegenwoordig(st)er als hij/zij nog geen 18 jaar is);

  • Een vertegenwoordiger van het BPV-bedrijf;

  • De school;


Bij BBL studenten wordt de POK ook getekend door het kenniscentrum. Daarnaast hebben de opleidingen nog andere documenten waarin afspraken zijn opgenomen, bv. praktijksets, takenboek, jaarplanner, leermeesterboekjes, BPV-(hand)boeken enz.

Is er begeleiding tijdens de BPV?
Ja. Alle studenten worden door de school begeleid tijdens de BPV. 
Elke student heeft altijd een vaste BPV begeleider vanuit de school, waarbij student en bedrijf terecht kunnen. Het is ook mogelijk dat de trajectbegeleider van de student een rol speelt bij de begeleiding. Ook binnen het BPV bedrijf heeft elke student een/meer vaste begeleider(s). De student heeft dus ook in het bedrijf een vast aanspreekpunt. De aanpak van de begeleider kan verschillend zijn, afhankelijk van het  niveau, de opleiding, de leerweg (BOL of BBL) en  van het land waarin de BPV plaatsvindt.

Kijkt u ook eens naar de andere trainingen:

 

bottom of page