top of page

NEN trainingen

NEN is de afkorting van NEderlandse Norm, NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal niveau. 

Zo kennen we binnen de elektrotechniek diverse NEN normeringen, waaronder de 1010 en 3140.

bottom of page